Czym jest BHP tak naprawdę

11 maja 2023 | Podstawy BHP | 0 komentarzy

W dzisiejszym wpisie chciałbym Ci wyjaśnić czym tak naprawdę jest BHP. Bo widzisz, nie ma chyba dorosłej osoby w Polsce, która nie wiedziałaby, że skrót BHP to po prostu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Jednak na tym, wiedza ogromnej większości się kończy. A jednak samo głębsze zrozumienie pojęcia BHP, być może wzbudzi w Tobie zainteresowanie, aby temu tematowi przyjrzeć się bardziej.

A więc, jak wiesz (i jak wynika z jego nazwy) pojęcie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dzieli się dwa elementy. I nie odkryję Ameryki mówiąc Ci, że pierwszym z nich jest BEZPIECZEŃSTWO a drugim HIGIENA! No ale co dalej???

Czym jest BEZPIECZEŃSTWO?

Bez zbędnych i encyklopedycznych wyjaśnień najprościej mówiąc – to inaczej zorganizowanie przez pracodawcę takich warunków pracy oraz zachowań pracownika, aby pracownik po jej zakończeniu mógł opuścić miejsce pracy cały i zdrowy (bez uszczerbku zdrowia czy też utraty życia), mimo występowania w tej pracy lub na tym stanowisku pewnych zagrożeń.

Natomiast pod pojęciem HIGIENA pracy przede wszystkim kryje się zweryfikowanie przez pracodawcę, jakie czynniki na danym stanowisku pracy występują i jak bardzo zagrażają pracownikowi, a po weryfikacji i ustaleniu poziomu zagrożenia i wpływu na danego pracownika, podjęcie takich działań, aby dany czynnik wyeliminować całkowicie lub ograniczyć jego działanie na pracownika. A więc do czynników tych zaliczamy:

 • Hałas
 • Pyły przemysłowe
 • Drgania mechaniczne
 • promieniowanie,
 • pole elektromagnetyczne,
 • elektryczność,
 • poruszające się maszyny i ruchome elementy maszyn, p
 • przemieszczające się wyroby i materiały,
 • ostre i wystające elementy
 • czynniki biologiczne
 • czynniki chemiczne
 • obciążenia fizyczne takie jak obciążenie statyczne i dynamiczne
 • obciążenia nerwowo-psychiczne, takie jak obciążenie umysłu, przeciążenie lub niedociążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne, stres.

Odnośnie wyjaśnienia Ci kwestii samych czynników to jest dłuższy elaborat, który w najbliższej przyszłości pojawi się na blogu (i to chyba nawet w formie kilku wpisów), gdyż czynniki te klasyfikowane są na kilka podziałów, w zależności od tego w jaki sposób wpływają na pracownika i jak bardzo mogą nabroić w jego zdrowiu.

Kolejną rzeczą jest to, że wszelkie powyższe kwestie są ściśle regulowane przez przepisy prawa i reguluje je kodeks pracy (k.p.), a w szczególności dział X k.p. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto szczegółowe kwestie poszczególnych branż regulowane są przez szereg innych ustaw i rozporządzeń ściśle ich dotyczących – znajdziesz je na https://prawo.sejm.gov.pl

Więc tak jak widzisz, niby prosty i bardzo często ignorowany zlepek trzech liter jakim jest BHP, ma jednak głębszą intencję, regulowana przez przepisy prawa.

A w następnym wpisie będę chciał Ci przedstawić, po co oraz czy i jak ważne jest uregulowanie kwestii BHP w Twojej firmie.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *